top of page
Kysthonning_birøktere.jpg

OM KYSTHONNING

Vi begynte først med honning i 2018 og planen var kun å ha 2 kuber. Få litt honning til eget bruk og kanskje litt til familie og venner. Men jeg ble litt bitt av basillen. Dette var en ukjent verden. Jeg ble fascinert av biens verden og pollineringsverdi sånn at honningen ble litt "biprodukt" egentlig. 2 kuber ble fort til 4 og vi har i dag 15 kuber.


Kysthonning holder til på Agdenes i Orkland kommune. Her har vi alle kubene og vi har restaurert et fjøs som vi har til slyngning, tapping og lager. Det har vært morsomt å få et lite nedlagt småbruk til igjen å bli en aktiv produsent av Norsk mat. 

Om Kysthonning: About
Om Kysthonning: Contact
bottom of page